Compad Bakkerij 2017 O

In Compad Bakkerij 2017 O hebben wij een aantal wijzigingen aangebracht, waarbij in deze versie een tweetal nieuwe layouts zijn toegevoegd. Naast deze wijzing kunt u in deze release note de overige wijzigen lezen.

De wijzigingen die zijn aangebracht zullen als volgt worden weergegeven:

  1.  Nieuwe functionaliteit  en aanpassingen geeft een korte omschrijving van de nieuwe functionaliteit of van reeds bestaande functionaliteit die is aangepast voor een nog hogere productiviteit.
  2. Herstellingen is een opsomming van alle herstellingen.
  3. Installatie bevat eventueel aanvullende aanwijzingen voor de installatie.

Nieuwe functionaliteit en aanpassingen

Bellijsten

Compad Bakkerij bood u al de mogelijkheid om klanten te koppelen aan een bellijst. Op deze manier kunt u dagelijks controleren of een afnemer zijn bestelling al heeft geplaatst. Via Orders | Bel orders kon u dan eenvoudig controleren of alle klanten waarvan u een order verwacht ook daadwerkelijk een order heeft geplaatst.Zo niet dan kunt u direct vanuit het venster Bel order de klant bellen en direct zijn bestelling opnemen.

Voorheen kon in het venster Bel orders slechts één bellijst selecteren. Omdat een klant aan één bellijst gekoppeld kan kwam het in de praktijk voor dat u meerdere bellijsten nodig heb. In het venster Bel orders moest u vervolgens alle bellijsten een voor een selecteren om na te kijken of een vaste klant nog niet besteld had. In Compad Bakkerij 2017 O is de optie ‘Alle bellijsten’ te selecteren waardoor deze controle in een keer kan plaatsvinden.

Ook kan het voorkomen dat een bellijst niet voor een bepaalde dag geldt. Bijvoorbeeld dat de vaste klanten die aan deze bellijst gekoppeld zijn alleen op werkdagen voor 17 uur bestellen. Daarom beschikt Compad Bakkerij 2017 O nu over de mogelijkheid om de desbetreffende dagen vast te leggen. Net als de eindtijd. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u de afnemer eventueel bellen via Orders | Bel orders. Vanaf nu is het mogelijk om bij de bellijst ook de dagen van de week vast te leggen en het tijdstip waarvoor u de bestelling verwacht.

Door deze nieuwe functionaliteit (het vastleggen van de dagen van de week en het tijdstip) en de nieuwe optie ‘alle bellijsten’ in de keuzelijst Bellijst in het venster Bel orders zoekt Compad Bakkerij automatisch uit of er klanten zijn die nog niet hebben besteld rekening houdende met de dagen waarop zijn kunnen bestellen en voor welk tijdstip.

Nieuwe standaard layouts

Er zijn een tweetal nieuwe standaard layouts toegevoegd.

 • Standaard drogestof berekening voor een gedetailleerde drogestof berekening voor ongevuld groot- en kleinbrood.

 • Standaard recept detail voor een over van het ingevoerde recept

Deze nieuwe standaard rapporten vervangen de oude standaard rapporten. Uw eigen rapporten zullen door de update nimmer worden gewijzigd. Dus als u in het verleden eigen rapporten heeft gemaakt op basis van de vorige versie van de bovenstaande standaard rapporten dan blijven deze ongewijzigd.

Etikettering – samenvoegen kruiden en specerijen

Vanaf versie 2017 O is het mogelijk om de kruiden en specerijen in de productdeclaratie samen te voegen. In de oude versie stond op het etiket kruiden en kruiden en specerijen (gember), kruiden en specerijen (nootmuskaat), kruiden en specerijen (koriander), kruiden en specerijen (piment).

In de nieuwe versie worden deze samengenomen tot kruiden en specerijen (gember,nootmuskaat,koriander,piment).

Verbeteringen

Ondanks dat wij onze software met de beste zorg en grootste passie ontwikkelen, kunnen wij mogelijke oneigenlijkheden in de software nooit geheel uitsluiten. Wanneer in de software een fout wordt ontdekt. Dan zullen wij alles in het werkstellen om deze zo snel mogelijk te herstellen. In versie 2017 O hebben wij de volgende fouten hersteld:

 • Mogelijk melding bij het starten. Tijdens het starten van Compad Bakkerij kwam het wel eens voor dat een tweede gebruiker die Compad bakkerij startte een foutmelding krijg “Build BusinessEntity”. Deze melding is inmiddels onderdrukt.
 • Afdrukken facturen. Tijdens het afdrukken van de factuur werd niet altijd automatisch de juiste factuur lay-out geselecteerd. Hierdoor kon het in de praktijk voorkomen dat de debiteur een afwijkende layout kreeg. Dit euvel deed zich vooral voor wanneer er op klantniveau middels de optie rapport voorkeur de factuurlayout was vastgesteld in combinatie met factuurlayout op bedrijfsniveau.
 • Dubbele factuurnummers. Factuurnummers moeten altijd uniek zijn. Ondanks een gedegen test procedure slaagde sommige eindgebruikers erin om in bijzondere situaties een dubbel factuurnummer te genereren. Veelal trad deze situatie op na het versturen van een EDI factuur of consolidatiefactuur. Tijdens dit onderzoek hebben wij tevens vastgesteld dat het mogelijk was om bij de nummering van de facturen (bij Extra | Extra instellingen | Bedrijfsgegevens) lager in te stellen dan de laatst uitgegeven factuur. Beide situaties zijn hersteld. Tijdens het afdrukken van een nieuwe factuur wordt in eerste instantie het factuurnummer bepaald zoals is vastgelegd bij de Bedrijfsgegevens. Vervolgens wordt gecontroleerd of het factuurnummer reeds is uitgegeven door de verzonden facturen te raadplegen. Is het factuurnummer reeds gebruikt, dan wordt het factuurnummer verhoogd en wordt het proces herhaald.

Installatie aanwijzingen

Tijdens de installatie van Compad Bakkerij 2017 O dient u rekening te houden met de algemene installatie aanwijzingen zoals u deze kunt vinden in de thema handleiding installatie.

Belangrijke aanwijzingen

 • Voor de installatie alleen uit op een voor u gunstig tijdstip
  • Niet vlak voor de productieplanning of facturering
  • Bij voorkeur tijdens opening tijden van onze helpdesk
 • Lees eerst de algemen installatie aanwijzing
 • Sluit Compad Bakkerij op alle werkstation
 • Maak ALTIJD EERST een backup

Na het installeren van de update kan het voorkomen dat de database van uw administratie moet worden aangepast voor de opslag van gegevens die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functionaliteit (of toekomstige functionaliteit). In deze versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de database:

 • Bellijst

Gezien de geringe omvang van deze tabel verwachten wij een zeer korte conversie tijd.

LET OP: Deze indicatie is afgegeven op basis van een update vanaf de voorlaatste versie naar deze nieuwe versie 2017 O. Wanneer u gaat update vanaf een langere versie dan 2017 N of naar een hogere versie dan 2017 O dan dient u ook rekening te houden met de aanwijzingen die u aantreft bij die release-notes.