Compad Bakkerij 2017 R

In Compad Bakkerij 2017 R hebben wij een aantal wijzigingen aangebracht, waarbij de nadruk lag op XML order export. Naast deze wijzing kunt u in deze release note de overige wijzigen lezen.

De wijzigingen die zijn aangebracht zullen als volgt worden weergegeven:

  1.  Nieuwe functionaliteit  en aanpassingen geeft een korte omschrijving van de nieuwe functionaliteit of van reeds bestaande functionaliteit die is aangepast voor een nog hogere productiviteit.
  2. Herstellingen is een opsomming van alle herstellingen.
  3. Installatie bevat eventueel aanvullende aanwijzingen voor de installatie.

Nieuwe functionaliteiten en aanpassingen

Klanten historie verwijderen

Binnen Compad Bakkerij worden per afnemer historische gegevens bij gehouden zoals verkopen, emballage mutaties en emballage. Vanaf versie 2017 R is het mogelijk om deze verkoop historie van één of meerdere klanten over een bepaalde periode te verwijderen. Dit kunt u doen door:

 1. Ga naar Debiteuren | Debiteuren onderhouden
 2. Markeer de klanten waarvan u de historie wilt verwijderen
 3. Klik op de opdrachtknop batch aanpassen
 4. Klik op de rubriek Nulstellen onder Acties
 5. Markeer welke historische gegevens u wilt verwijderen
 6. Geef de periode op
 7. Klik op de opdrachtknop O.

Andere wijzigingen in dit venster zijn dan de opdrachtknop Ok alleen aangaat wanneer u één of meerdere uitvoerbare bewerkingen of acties heeft geselecteerd.

Het selecteren van een beperking (de klanten in een andere categorie indelen) als het selecteren van een actie (verwijderen verkoop historie kan gelijktijdig.

LET OP: Verwijderen van fiscale documenten (zoals facturen) is met deze functie niet mogelijk.

Actuele product informatie

Sinds 2013 informeren wij u als eindgebruiker via onze periodieke nieuwsbrieven. Ook op onze website treft u altijd alle relevante product informatie, zoals handleidingen, instructiefilms, etc.. Desondanks kan het voorkomen dat u deze informatie is ontgaan. Daarom kunt u nu vanuit de software relevante product informatie raadplegen zoals:

 • Release notes
 • Veel gestelde vragen
 • Handleidingen en instructie films

Deze informatie kunt u vinden bij Help

Export order XML

Compad Bakkerij beschikt al vele jaren over verschillende import mogelijkheden zoals het importeren van orders op basis van het XML formaat. Op deze manier kunnen kassaleveranciers en ontwikkelaars van webshops orders aanbieden aan Compad Bakkerij. Echter op verzoek van deze software ontwikkelaars hebben wij nu ook het exporteren mogelijkheid gecreëerd zodat zij eventueel voorbeeld order xml bestand kunnen maken aan de hand reeds aanwezige orders in Compad Bakkerij. Met deze optie is het ook mogelijk om orders uit te wisselen met een andere installatie van Compad Bakkerij.

Een volledige specificatie van het Order XML bestand is op verzoek beschikbaar.

Verbeteringen

Ondanks dat wij onze software met de beste zorg en grootste passie ontwikkelen, kunnen wij mogelijke oneigenlijkheden in de software nooit geheel uitsluiten. Wanneer in de software een fout wordt ontdekt. Dan zullen wij alles in het werkstellen om deze zo snel mogelijk te herstellen. In versie 2017 O hebben wij de volgende fouten hersteld:

 • Weergeven foto in inventaris. In het venster inventaris was het al mogelijk om een foto toe te voegen, alleen deze foto werd nog niet weergegeven.
 • Conversie 2017 K. Ten behoeve van Compad Bakkerij 2017 K is er een conversie routine ontwikkeld die de factuurregels voorziet van een uniek id nummer. In productie is gebleken dat deze conversie bij enorm grote bestanden zo langzaam loopt dat eindgebruikers er vanuit gingen dat de software was vastgelegd. In Compad Bakkerij 2017 Q is deze conversie routine verbeterd zodat tussentijd de gegevens worden opgeslagen en de eindgebruiker beter wordt geïnformeerd over de stand van zaken.
 • Bij Programma instellingen is een taalkundige schoonheidsfoutje gevonden. Dit is gecorrigeerd.

Documentatie

De themahandleiding Emballage is aangepast en geactualiseerd naar de nieuwe functionaliteit.

Installatie

Tijdens de installatie van Compad Bakkerij 2017 R dient u rekening te houden met de algemene installatie aanwijzingen zoals u deze kunt vinden in de thema handleiding installatie.

Belangrijke aanwijzingen

 • Voor de installatie alleen uit op een voor u gunstig tijdstip
  • Niet vlak voor de productieplanning of facturering
  • Bij voorkeur tijdens opening tijden van onze helpdesk
 • Lees eerst de algemen installatie aanwijzing
 • Sluit Compad Bakkerij op alle werkstation
 • Maak ALTIJD EERST een backup

Na het installeren van de update kan het voorkomen dat de database van uw administratie moet worden aangepast voor de opslag van gegevens die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functionaliteit (of toekomstige functionaliteit). In deze versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de database:

 • Klant verkoophistorie

Gezien de mogelijke omvang van deze tabel verwachten dient u rekening te houden dat het converteren van de gegevens naar de nieuwste versie afhankelijk van de opgebouwde historie langer kan duren.

LET OP: Deze indicatie is afgegeven op basis van een update vanaf de voorlaatste versie naar deze nieuwe versie 2017 R. Wanneer u gaat update vanaf een langere versie dan 2017 Q of naar een hogere versie dan 2017 R dan dient u ook rekening te houden met de aanwijzingen die u aantreft bij die release notes.