Compad Bakkerij 2017 S

In Compad Bakkerij 2017 S hebben wij een aantal wijzigingen aangebracht, waarbij het vanaf versie 2017 S mogelijk is om de vanuit één venster de uitgaande en binnenkomende emballage te registeren. Naast deze wijzing kunt u in deze release note de overige wijzigen lezen.

De wijzigingen die zijn aangebracht zullen als volgt worden weergegeven:

  1.  Nieuwe functionaliteit  en aanpassingen geeft een korte omschrijving van de nieuwe functionaliteit of van reeds bestaande functionaliteit die is aangepast voor een nog hogere productiviteit.
  2. Herstellingen is een opsomming van alle herstellingen.
  3. Installatie bevat eventueel aanvullende aanwijzingen voor de installatie.

Nieuwe functionaliteit en aanpassingen

Order invoer artikel met attributen

Compad Bakkerij beschikt sinds maart over artikelattributen waarmee bij order invoer extra zaken zoals kaarsjes, tekst op taart etc. kan worden toegevoegd. Steeds meer bakkersbedrijven ontdekken deze nieuwe manier van orderinvoer. Alleen geldt hierbij de beperking dat er slechts één tekst en één foto/bestandsattribuut aan een artikel gekoppeld kan worden. Omdat het gebruik van meerdere teksten en foto attributen tot een onduidelijk scherm en tot ongewenste werking resulteert, hebben wij hiervoor een waarschuwing toegevoegd in Compad Bakkerij 2017 S.

Emballage registratie

In versie 2017 S is de mogelijkheid toegevoegd om vanuit één venster de uitgaande en binnenkomende emballage te registeren. Door eenvoudig de datum van uitgifte of ontvangst op te geven kunt u een emballage uitgifte of ontvangst formulier genereren.

Om gebruik te maken van de emballage registratie dient u bij de klant aan te geven dat het hier om een emballage debiteur gaat.

Ongediertebestrijding

Binnen de module Haccp is de functie ongediertebestrijding afgrond. Al enige tijd was deze optionele module in de maak, maar in Compad Bakkerij 2017 S is deze beschikbaardgestel. Met de functie ongediertebestrijding is het mogelijk om observatiepunten vast te leggen en per observatiepunt aan te geven, welke maatregelen er zijn getroffen. Tevens is het mogelijk om de periode bevindingen tijdens de observatie vast te leggen. De functie Ongedierte bestrijding behoren net als Haccp logboeken en machine inventaris tot de optionele module Haccp.

Logboekinventaris

Een ander onderdeel van de module Haccp is de nieuwe functie logboek inventaris. Naast de algemene informatie zoals aanschafdatum, prijs, foto en handleiding. Kunt u ook aangeven wanneer de machine geïnspecteerd moet worden of wanneer er regulier onderhoud moet plaatsvinden. Ook is het mogelijk om periodieke temperatuurmetingen te verrichten en vast te leggen.

Overige logboeken

Ook is het mogelijk om andere logboeken zoals een schoonmaak logboek vast te leggen.  Hiervoor is het mogelijk om eerst een sjabloon vast te leggen, vervolgens kunt u de het sjabloon gebruiken in uw eigen logboeken.

Back up maken/terugzetten

Het maken en het terugzetten van backup is gewijzigd. De backup functionaliteit is binnen Compad Bakkerij is in principe uitsluitend bedoeld voor het maken van een reservekopie van de gegevens t.b.v. Compad Bakkerij. Om eindgebruikers te stimuleren om dagelijks een backup te maken moet de backup functie en snel werken. Daarnaast moest de backup betrouwbaar zijn en risico op verspreiding van virussen voorkomen. Daarom hebben wij in Compad Bakkerij 2017 S de backup routine zo aangepast dat uitsluitend de gegevens bestanden (TPS bestanden) en het configuratiebestand wordt meegenomen in de backup die zich in de data folder bevinden. Daarnaast wordt de layouts en de afbeeldingen die zich in de layout folder bevinden meegenomen. Op deze manier worden ook uw eigen layouts in de backup meegenomen. Wij raden u aan om eventuele afbeeldingen en logo’s welke u gebruikt voor uw eigen layouts (facturen, schapkaartjes, etc.) altijd in de layout folder te plaatsen. Nieuw in Compad Bakkerij 2017 S is dat ook de afbeeldingen in de foto folder worden meegenomen, mits deze foto folder zich in de data folder aanwezig is. Voorwaarden is dat alle afbeeldingen zich in de foto folder bevinden. Onderliggende folders en overige bestanden worden niet meegenomen in de backup. De backup functionaliteit binnen Compad Bakkerij is uitsluitend bestemd voor het maken van een reserve kopie van Compad Bakkerij en geen algemene backup tool.

Verbeteringen

Ondanks dat wij onze software met de beste zorg en grootste passie ontwikkelen, kunnen wij mogelijke oneigenlijkheden in de software nooit geheel uitsluiten. Wanneer in de software een fout wordt ontdekt. Dan zullen wij alles in het werkstellen om deze zo snel mogelijk te herstellen. In versie 2017 S hebben wij de volgende fouten hersteld:

 • Backup maken. beperkt zich uitsluitend tot gegevensbestanden, de layouts en de foto bestanden.
 • Backup maken is verbeterd ten aanzien van het ingeven van de backuplocatie. Het kwam vaak voor dat het pad niet was afgesloten met een slash (\). In Comapd Bakkerij 2017 S wordt hierop gecontroleerd.
 • Aanmelden Bij het aanmelden van een gebruiker wordt bij een juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord direct de Ok knop geselecteerd.

Installatie aanwijzingen

Tijdens de installatie van Compad Bakkerij 2017 S dient u rekening te houden met de algemene installatie aanwijzingen zoals u deze kunt vinden in de thema handleiding installatie.

Belangrijke aanwijzingen

 • Voor de installatie alleen uit op een voor u gunstig tijdstip
  • Niet vlak voor de productieplanning of facturering
  • Bij voorkeur tijdens opening tijden van onze helpdesk
 • Lees eerst de algemen installatie aanwijzing
 • Sluit Compad Bakkerij op alle werkstation
 • Maak ALTIJD EERST een backup

Na het installeren van de update kan het voorkomen dat de database van uw administratie moet worden aangepast voor de opslag van gegevens die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functionaliteit (of toekomstige functionaliteit). In deze versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de database:

 • Factuurregels

Gezien de mogelijke omvang van deze tabel verwachten dient u rekening te houden dat het converteren van de gegevens naar de nieuwste versie afhankelijk van de opgebouwde historie langer kan duren.

LET OP: Deze indicatie is afgegeven op basis van een update vanaf de voorlaatste versie naar deze nieuwe versie 2017 S. Wanneer u gaat update vanaf een langere versie dan 2017 R of naar een hogere versie dan 2017 S dan dient u ook rekening te houden met de aanwijzingen die u aantreft bij die release notes.