Compad Bakkerij 2017 T

In Compad Bakkerij 2017 T hebben wij een aantal wijzigingen aangebracht, waarbij er in deze versie een nieuwe gebruikers interfase is toegevoegd. Naast deze wijzing kunt u in deze release note de overige wijzigen lezen.

De wijzigingen die zijn aangebracht zullen als volgt worden weergegeven:

  1.  Nieuwe functionaliteit  en aanpassingen geeft een korte omschrijving van de nieuwe functionaliteit of van reeds bestaande functionaliteit die is aangepast voor een nog hogere productiviteit.
  2. Herstellingen is een opsomming van alle herstellingen.
  3. Installatie bevat eventueel aanvullende aanwijzingen voor de installatie.

Nieuwe functionaliteit en aanpassingen

Nieuwe gebruikers interfase

Naast technische ontwikkelingen in ICT land, zijn er ook tal ontwikkelingen op het gebied van gebruikersinterface. Uit de vele onderzoeken blijkt dat het belangrijk is om de invoervensters zo rustig mogelijk te houden. Zaken zoals kleur, opbouw, lettertype en dergelijke spelen een belangrijke rol. Ook bij de ontwikkeling van Compad Bakkerij trachten wij hier rekening mee te houden.

Volgorde receptregels

In Compad Bakkerij 2017 T is het mogelijk om de volgorde van de receptregels te wijzigen. Op deze manier kunt u na het invoeren van het recept de volgorde van de grondstoffen eenvoudig wijzigen op bijvoorbeeld de volgorde waarop de grondstoffen aan het recept toegevoegd moeten worden tijdens de productie.

Bij het afdrukken en bij het weergeven van het recept in de productiemonitor speelt de volgorde van het recept een belangrijke rol vanaf Compad Bakkerij 2017 T.

Productie monitor

In Compad Bakkerij 2017 T is de werking van de Productiemonitor aangepast. In de Productiemonitor is het mogelijk om te wisselen tussen receptuur en artikelen. Op deze manier kunt u snel de recepturen inzien of van een artikel snel de artikelen afdrukken.

Bewerken artikelgroep batch

Compad Bakkerij beschikt al een geruime tijd over de mogelijkheid om gemarkeerde artikelen en/of klanten in één keer te wijzigen. Nu is het Compad Bakkerij 2017 T ook mogelijk om in één keer een of meerdere instellingen van alle gemarkeerde artikelgroepen wijzigen. Zo kunt u de gemarkeerde artikelgroepen aan een andere hoofdgroep of afdeling koppelen. Ook is het mogelijk om de gemarkeerde artikelgroepen beschikbaar te stellen op de kassa of snel en eenvoudig de omzet grootboekrekeningen voor de gemarkeerde artikelengroepen. wijzigen.

Verbeteringen

Ondanks dat wij onze software met de beste zorg en grootste passie ontwikkelen, kunnen wij mogelijke oneigenlijkheden in de software nooit geheel uitsluiten. Wanneer in de software een fout wordt ontdekt. Dan zullen wij alles in het werkstellen om deze zo snel mogelijk te herstellen. In versie 2017 T hebben wij de volgende fouten hersteld:

 • Bestellijst orders resetten is sommige gevallen gaf het resetten van de bestellijst orders een foutmelding.
 • Onderhoud/inspectie machine werd per abuis de gegevens van de vorige inspectie overgenomen.
 • Onderhoud/inspectie machine werd de geselecteerde in keuzelijst in sommige gevallen inspectiefrequentie niet correct opgeslagen. Dit euvel is hersteld.
 • Machine onderhouden. Bij het selecteren van de onderhoud keuzelijst frequentie werd de velden zoals laatste onderhoudsdatum en volgende onderhoudsdatum niet automatisch geactiveerd.
 • Afdrukken kostprijs werd veelal de regels van alle gemarkeerde recepten afgedrukt.
 • Artikelen onderhouden werd bij af en toe de bestandsnaam van de foto in een apart venster getoond. Dit euvel is hersteld.
 • Backup maken is zo aangepast dat de uitsluitende de folder layout en foto worden gebackup. Wanneer in de foto folder subfolders staan worden deze eveneens meegenomen in de backup.
 • Foto locaties bij het selecteren van de foto locatie is de software zo aangepast dat bij het openen van de bestandselectievenster altijd de standaard foto folder wordt getoond indien er nog geen foto is geselecteerd of de folder van de huidige foto.
 • Bestellijst orders bij invoeren van de bestellijst orders kwam het af en toe voor dat nadat erop de enter knop werd gedrukt de laatste regel van de lijst werd geselecteerd in plaats van de laatst gewijzigde regel. Dit had te maken met het feit dat nadat erop enter wordt gedrukt het totaal order bedrag en eventueel de bezorgkosten berekend moeten worden. Hiervoor is het nodig om de lijst met bestelde artikelen te doorlopen.
 • BTW Code Hoog werd per abuis af en toe niet gewist bij het starten van de software. Dit euvel is hersteld.

Installatie aanwijzingen

Tijdens de installatie van Compad Bakkerij 2017 T dient u rekening te houden met de algemene installatie aanwijzingen zoals u deze kunt vinden in de thema handleiding installatie.

Belangrijke aanwijzingen

 • Voor de installatie alleen uit op een voor u gunstig tijdstip
  • Niet vlak voor de productieplanning of facturering
  • Bij voorkeur tijdens opening tijden van onze helpdesk
 • Lees eerst de algemen installatie aanwijzing
 • Sluit Compad Bakkerij op alle werkstation
 • Maak ALTIJD EERST een backup

Na het installeren van de update kan het voorkomen dat de database van uw administratie moet worden aangepast voor de opslag van gegevens die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functionaliteit (of toekomstige functionaliteit). In deze versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de database:

 • Kostprijsprofiel

Gezien de zeer geringe omvang van deze tabel verwachten wij een zeer korte conversie tijd.

LET OP: Deze indicatie is afgegeven op basis van een update vanaf de voorlaatste versie naar deze nieuwe versie 2017 T. Wanneer u gaat update vanaf een langere versie dan 2017 S of naar een hogere versie dan 2017 T dan dient u ook rekening te houden met de aanwijzingen die u aantreft bij die release notes.