Factureren

Professioneel ogende facturen, goede leverings- en betalingsvoorwaarden en een goede aanmaningsmethode leveren al snel veel profijt. Met Compad Bakkerij heeft u altijd antwoord op belangrijke vragen als: “Welke debiteur moet er nog worden gefactureerd?”, “Wie zijn mijn belangrijkste afnemers?” en “Welke facturen zijn nog niet voldaan?”

Meer informatie

074-3200 000

Altijd up-to-date

Op ieder moment kunt u de concept facturen opvragen en afdrukken.
Dankzij de door Compad gehanteerde methodiek is uw factuuradministratie altijd up-to-date en zijn er geen verwerkingsverslagen noodzakelijk om een accurate en volledig overzicht van de facturen te krijgen. Op basis van de afspraken met uw klant geeft Compad Bakkerij aan welke facturen er moeten worden afgedrukt. Maar desgewenst kunt u facturen ook op een eerder tijdstip afdrukken dan u bij de desbetreffende klant heeft vastgelegd.

Verschillende facturen

Compad Bakkerij ondersteunt verschillende type facturen: zoals dagfactuur, diverse soorten verzamelfacturen zoals: totaalfacturen en kolommenfacturen, welke u per debiteur kunt vastleggen.

Electronisch factureren

Compad Bakkerij berekent voor u de juiste totalen, kortingen en BTW-bedragen. En afhankelijk van de afspraak met uw debiteur worden de facturen electronisch aangeboden via de e-mail of op papier via de post (of bezorger). Welke afspraak u ook maakt, Compad Bakkerij helpt u bij het opstellen van de juiste factuur.

Koppeling naar uw boekhoudpakket

Door de sterke integratie met diverse pakketten zoals Exact Twinfield, Multivers, Accountview en King, worden openstaande posten en omzetboekingen na het afdrukken van de factuur direct in uw financiële administratie verwerkt.

Aanpassen facturen

Snel een factuur crediteren, muteren, kopiëren, splitsen of juist meerdere facturen samenvoegen, zonder allerlei complexe handelingen? Dankzij het intelligente stappenplan kunt u binnen de bakkerij software eenvoudig de gewenste factuur aanpassing maken en op de achtergrond zorgt Compad Bakkerij automatisch dat administratieve handelingen die uitgevoerd moeten worden voor u worden gedaan, zoals bijvoorbeeld het splitsen van een reeds verzonden factuur.

Verschillende layouts

Compad Bakkerij wordt geleverd met vele standaard factuur lay-outs, voor onder meer Heerlijk & Heerlijk, Echte Bakkers gilde en Ambachtsbakkers. Maar natuurlijk kunt u ook uw lay-out opstellen, zodat de facturen volledig passen binnen uw huisstijl en aansluiten bij de wensen van uw afnemers.