Prijsafspraken

Home/Prijsafspraken

Alle handleidingen die betrekking hebben op de artikelen binnen Compad Bakkerij.

Klantcategorieen aanmaken

 Het kom steeds vaker voor dat bakkers hun afnemers willen indelen in groepen of wel categorieën. Compad Bakkerij biedt deze mogelijkheid. Naast het indelen van afnemers in categorieën, kunnen u in Compad Bakkerij zelf nog een onderverdeling maken in de subcategorieën. Binnen Compad Bakkerij is het bijvoorbeeld mogelijk om [...]

2019-06-06T12:02:49+00:00Door |Prijsafspraken|

Debiteuren vastleggen

In Compad Bakkerij legt u klantgegevens zoals naam, adres, afleveradressen, prijsafspraken, kortingsregelingen, leveringen- en betaalcondities maar éénmalig vast. Deze klantgegevens kunt u ook heel eenvoudig aangeboden worden aan uw kassasysteem en andere computerapplicaties zoals bijvoorbeeld het boekhoudprogramma van uw accountant. Handleiding

2019-05-20T15:26:27+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

Offerte

Met Compad Bakkerij kunt u niet alleen bestellingen vastleggen en verwerken tot productielijsten en facturen, maar u kunt ook offerte vastleggen. In dit document kunt u nalezen hoe u een offerte kunt vastleggen, afdrukken en hoe u een eerder vastgelegde offerte kunt omzetten in een order. Handleiding [...]

2017-10-17T13:46:47+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

BTW verhoging

In dit document wordt beschreven hoe u de btw kunt wijziging en doorvoeren in Compad Bakkerij. Handleiding Wilt u meer weten over de BTW-verhoging van 6% naar 9% welke in 1 januari 2019 zal gaan plaatsvinden? Compad Bakkerij heeft een speciale wizard waarmee u in een aantal [...]

2018-10-26T10:05:04+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

facturering

In dit document wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt factureren. Als eerste wordt beschreven hoe u bij de klanten kunt vastleggen dat ze op rekening mogen betalen. Daarna wordt het invoeren van de orders en het factureren zelf beschreven. In dit document gaan wij er vanuit dat de [...]

2017-10-17T13:48:35+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

Prijsbepaling

In dit document wordt het bepalen van de artikelprijs schematisch weergegeven om zo een indruk te geven hoe de prijs binnen Compad Bakkerij wordt bepaald. Na deze schematische weergaven wordt beschreven hoe u de prijzen en de prijsafspraken in Compad Bakkerij kunt vastleggen. Aan het eind van dit document [...]

2017-10-17T12:15:45+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

Betalingen

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om betalingen van facturen bij te houden en tevens ook de mogelijkheid om debiteuren van onbetaalde facturen te informeren over de betalingsachterstand door middel van betalingsherinnering en aanmaningen. In dit document wordt beschreven hoe u de betalingen van facturen in Compad Bakkerij kunt [...]

2017-10-17T13:58:48+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

Bezorgkosten

In dit document wordt beschreven hoe Compad Bakkerij omgaat met de bezorgkosten. Binnen Compad Bakkerij is het mogelijk om de bezorgkosten automatisch te laten bepalen aan de hand van de afspraken die u heeft gemaakt met de afnemer. Bijvoorbeeld de afnemer betaald normaal gesproken 5 euro bezorgkosten, maar bij [...]

2017-10-07T15:06:34+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

Prijsverhoging

In dit document wordt beschreven hoe u in Compad Bakkerij eenvoudig een prijsverhoging kunt voorbereiden of kunt uitvoeren. Het uitvoeren van de prijsverhoging vindt plaatst in een aantal stappen door middel van de prijsverhogingswizard. U kunt zowel procentuele prijsverhogingen als een prijsverhoging op basis van een vast bedrag doorvoeren. [...]

2017-09-07T12:56:33+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

Betalingscondities

In dit document wordt beschreven hoe Compad Bakkerij omgaat met de betalingscondities. Met de betalingscondities legt u de afspraken vast die u met uw afnemer heeft gemaakt met betrekking tot de betaling. Binnen Compad Bakkerij kunt u de betalingsconditie op één centrale plek vastleggen. Vervolgens kunt u per afnemer [...]

2017-10-07T15:19:28+00:00Door |Factureren, Prijsafspraken|

Categorieën

Go to Top