Ondersteuning

Wij stellen diverse handleiding en themafilms ter beschikking welke u helpen bij dagelijks gebuik van onze software en antwoord geven op de meest gestelde vragen. Wanneer u na het bekijken van onze online documentatie/video’s nog vragen heeft of persoonlijk advies wilt, plan dan een belafspraak in met een van onze bakkerijspecilisten.

Installatie/technisch

Compad Bakkerij installatie

In dit document wordt beschreven hoe u Compad Bakkerij kunt installeren

Installatie update Compad Bakkerij

In dit document wordt beschreven hoe u de update van Compad Bakkerij kunt installeren.

Back-up terugzetten

Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt.

Gebruikersbeheer

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om de functionaliteit (deels) af te stemmen de gebruiker.

Compad SQL Editie

Handleiding SQL Editie Compad Compad Bakkerij.

Receptuur, artikelen en etikettering

Warenwetbesluit Meel en brood

Op 1 juli 2022 is het nieuwe warenwetbesluit Meel en brood in werking getreden. Dit besluit is van toepassing op alle soorten brood, zowel kleinbrood als grootbrood. Het Warenwetbesluit Meel en brood zorgt ervoor dat de consument aan de benaming van het brood direct kan zien om wat voor brood het gaat. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons artikel “Warenwetbesluit Meel en brood”

Koppeling SpecsPlaza

Deze handleiding laat u zien hoe u uw grondstoffen kunt ophalen uit de online databank: SpecsPlaza.

Receptenbeheer Brood

In dit document wordt een korte uitleg gegeven hoe u de (brood)recepten en uw artikelen het beste kunt vastleggen

Receptenbeheer Banket

In dit document wordt een korte uitleg gegeven hoe u (banket)recepten en artikelen het beste kunt vastleggen

Receptenbeheer Vlaai

In dit document wordt een korte uitleg gegeven hoe u de vlaaienrecepten en artikelen het beste kunt vastleggen

Invoer eigen grondstof

Themahandleiding waarin aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld een eigen grondstof wordt vast gelegd

Receptenbeheer Assorti

In een assorti verpakking worden meerdere eindproducten samen verpakt. Bijvoorbeeld de broodtas

Artikelen aanmaken

Deze handleiding begeleid u bij het aanmaken van artikelen in compad Bakkerij

E-nummers

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om E-nummers op verschillende manieren op het etiket te vermelden.

Importeren recepten

Binnen Compad Bakkerij is het mogelijk om een csv bestanden met de recept infomatie te importeren.

Broodnamen wizard

Vanaf 1 juli 2020 zal een nieuwe versie van het warenwetbesluit meel en brood van toepassing zijn.

Inkoopartikel vastleggen

Uitleg hoe u eindproducten vastlegt in de software welke u bij kant-en-klaar heeft ingekocht.

Variaties

Sinds Compad Bakkerij 2018 G kunt u werken met product varianties.

Kringverwijzing

Het is mogelijk om binnen aan halffabricaat ook weer andere halffabricaten te gebruiken.

Kwid

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u van een bepaald ingrediënt het percentage vermeld dat in het eindproduct zit.

Verpakte producten

In de praktijk kan het voorkomen dat een artikel wordt aangeboden in verschillende eenheden.

Specificatie niet gevonden

Soms krijgt u de melding dat een grondstofspecificatie vanuit SpecsPlaza niet in Compad Bakkerij gevonden kan worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben

Weegartikel

Compad Bakkerij biedt de mogelijkheid om de gewogen producten zoals bonbons op een eenvoudige manier vast te leggen.

Normalituren / ingrediënten lijst

Compad Bakkerij maakt gebruikt van de standaard normaliturenlijst van specificaties voor het opstellen van productspecificaties.

Synchroniseren specsplaza

Deze handleiding geeft u uitleg over u moet synchroniseren met specsplaza

Leda allergenenlijst

Er zijn veel misverstanden over de wettelijke allergenen en de LeDa allergenen.

Ingrediënten lijst

Compad Bakkerij maakt gebruikt van de standaard normaliturenlijst van specificaties.

Gesorteerd product

Binnen Compad Bakkerij kunnen gesorteerde producten, zoals gesorteerd gebak op twee manieren worden vastgelegd.

Etiketrecept vs productierecept

Sinds Compad Bakkerij 2021 ondersteunen wij voor productieartikelen twee soorten recepten, te
weten:
• Productierecept
• Etiketrecept

Artikelanalyse

Zo krijgt u een overzicht van reeds verkochte artikelen.

Prijsafspraken

Klantcategorieën aanmaken

 Het kom steeds vaker voor dat bakkers hun afnemers willen indelen in groepen of wel categorieën. Compad Bakkerij biedt deze mogelijkheid.

Debiteuren aanmaken

In dit document wordt beschreven hoe u in Compad Bakkerij debiteuren aan kunt maken

Prijsbepaling

Document waarin het bepalen van de artikelprijs schematisch wordt weergegeven Het geeft u een indruk van hoe de prijs binnen Compad Bakkerij wordt bepaald.

Korting

In dit document wordt beschreven hoe u in Compad Bakkerij kortingen en kunt vastleggen.

Betalingscondities

Met de betalingscondities legt u de afspraken vast die u met uw afnemer heeft gemaakt met betrekking tot de betaling.

Bezorgkosten

In dit document wordt beschreven hoe Compad Bakkerij omgaat met de bezorgkosten.

Prijsverhoging

In dit document wordt beschreven hoe u eenvoudig een prijsverhoging kunt voorbereiden of kunt uitvoeren.

Productie en levering

Eenmalige Bestellingen

Handleiding voor het invoeren van een eenmalige bestelling

Bestellijsten

Handleiding voor het invoeren van een bestellijst

Productie snijlijst

Handleiding voor het instellen van de productie snijlijsten.

Bestellijst orders

U kunt werken met bestellijst orders. Dit zijn bestellingen die u snel kunt invoeren aan de hand van een vooraf gedefinieerde bestellijst.

Productielijst baklijst brood

In dit document wordt beschreven hoe u meerdere recepten op de baklijst brood kunt samenvoegen.

De remrijskast

 Soms kan het handig zijn om eventuele deegstukken vooruit te draaien. Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid voor meerdere dagen vooruitplannen.

Productielijsten

Artikelen kunt u aan één of meerdere productenlijsten toekennen, die u geheel naar eigen wens kunt inrichten.

Exporteren productielijsten

Het exporteren van productielijsten naar een PDF document is erg handig om de productielijsten op een later tijdstip te kunnen raadplegen

Elektronische productielijsten

Compad Bakkerij biedt de mogelijkheid om direct vanuit de automatische planning de productielijst door te mailen naar de andere productielocatie.

Automatische planning

De Automatische planning in Compad Bakkerij, is het proces waarin productielijsten, snijlijsten,
verdeellijsten, leverbonnen en dergelijke worden afgedrukt.

Elektronische leverbon

Het versturen van elektronische leverbonnen naar uw afnemer wint steeds meer terrein en heeft veel voordelen.

Voorraad

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te werken met voorraad eindproducten.

Attributen

U kunt bij een bestelling attributen vast te leggen, zoals vulling, aanzet, tekst op taart, foto op taart, aantal kaarsjes, etc.

Winkelretouren

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om winkel retouren op verschillende manieren te verwerken.

Emballage

Het bijhouden van de emballage op kratten en dergelijke wordt steeds belangrijker nu prijzen en kosten onder druk staan.

Orderetiketten

Met Compad kunt u orderetiketten afdrukken, dit zijn stickers die u bijvoorbeeld op de gebaks- of taartdoos kunt plakken.

Retouren afnemers

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om met afnemers retourregelingen af te spreken. In dit document wordt beschreven hoe u deze regeling in Compad Bakkerij kunt toepassen. De software kent twee soorten retouren.

Klantenreferentie

Regelmatig komt het voor dat u op de factuur van uw afnemer een referentie in de vorm van een inkoopordernummer of kostenplaats moet vermelden op de factuur. Compad Bakkerij ondersteund deze mogelijkheid.

Factureren

Factureren

In deze handleiding wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt factureren.

.

Electronisch factureren

In dit document leest u hoe u elektronische facturen kunt versturen.

Betalingen

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om betalingen van facturen bij te houden en debiteuren van onbetaalde facturen te informeren.

Holdingfactuur

Steeds meer bakkersbedrijven hebben hun bedrijfsactiviteiten ondergebracht in meerdere bedrijfsentiteiten.

Consolidatie factuur

Het is mogelijk om verschillende facturen van verschillende afnemers te consolideren naar één debiteur.

Aanmaningen

Debiteuren met onbetaalde facturen kunt u  informeren over de betalingsachterstand d.m.v. betalingsherinnering en aanmaningen.

Offerte

U kunt niet alleen bestellingen vastleggen en verwerken tot productielijsten en facturen, maar u kunt ook een offerte vastleggen.

Social media

Documentatie over hoe u social media kunt vast leggen en afdrukken op uw facturen.

Printen en afdrukprocessen

Afdrukproces

Toelichting over de manier waarop rapporten en etiketten worden afdrukt. Eventuele printer
specifieke verstoringen kunnen hiermee worden verholpen.

Afdrukvoorbeeld

Bij het afdrukvoorbeeld wordt het rapport of het etiket eerst op het scherm getoond.

Productieplanning – afdrukken etiketten

Vanuit de productieplanning kunt u warenwet etiketten afdrukken met daarop de productspecificatie.

Ontwerpstudio Etiket aanpassen

Het kan voorkomen dat u een afwijkend etiket formaat wil gebruiken dan het
formaat van het standaard etiket dat met de software wordt meegeleverd.

Ontwerpstudio printerinstellingen

Compad Bakkerij biedt u de mogelijkheid om layouts van uw o.a. uw etiketten en facturen geheel naar eigen huisstijl/ontwerp aan te passen.

Laag gebruik ontwerpstudio

In Compad Bakkerij is het mogelijk om uw layout geheel naar eigen stijl aan te passen.

Tips & trucs ontwerpstudio

In dit document vindt u tips en trucs m.b.t. het aanpassen van uw etiketlayout.

Afdrukken prijslijsten

Het afdrukken van prijslijsten, artikeletiketten en schapkaarten binnen Compad Bakkerij is relatief eenvoudig.

Specificatiebladen als pdf

Compad Bakkerij biedt de mogelijkheid om specificatie bladen af te drukken.

OrderNow voor gebruikers

 In dit document geven wij u beschrijving hoe u in Compad Bakkerij de koppeling met OrderNow kunt realiseren.

OrderNow voor uw afnemers

 In dit document leest hoe uw afnemer bestellingen kan plaatsen in OrderNow.

Webshop artikel

 In Compad kunnen we de producten alvast indelen de categorieën van de webshop, tags aangeven en eventueel een webshop naam opgeven.

Webshop attributen

 In dit document wordt uitgelegd hoe Compad Bakkerij omgaat met de artikel attributen van de webshop.

Koppeling webshop

 In dit document wordt uitgelegd hoe Compad Bakkerij omgaat met de het doorsturen van gegevens naar webshop.

Drive Thru

In de webshop van Compad Studio kan er gewerkt worden met een Drive Thru.
Deze handleiding legt uit wat de handelingen zijn in Compad Bakkerij om dit zo efficiënt mogelijk in te stellen.

Bestandsspecificatie

In sommige gevallen is het wenselijk om koppelingen te realiseren met Compad Bakkerij.

Kassa koppeling

Compad Bakkerij ondersteund kassabestellingen die worden aangeboden vanuit de Vectron kassa.

Kassaprijzen

Bij het koppelen van de kassa is het erg belangrijk dat de prijzen op een correcte wijze worden aangeboden.

Digi koppeling

Er kunnen verschillende koppelingen gelegd worden naar de Digi weegschalen en etiketteringsmachines.

Receptuurmonitor

Uw recept informatie in de bakkerij raadplegen middels een receptuurmonitor.

Financiële koppeling

Het is mogelijk de financiële transacties t.g.v. het afdrukken van een factuur aan te bieden aan een financieel pakket.

GS1 DAS

Compad Bakkerij biedt u optioneel de mogelijkheid om artikel specificaties te exporteren naar GS1 DAS

Koppeling SpecsPlaza

Deze handleiding laat u zien hoe u uw grondstoffen kunt ophalen uit de online databank: SpecsPlaza.

EDI-Transus-koppeling

In dit document wordt beschreven hoe u een koppeling tussen Compad Bakkerij en EDI kunt realiseren.

PC-Data

Document voor de implementatie van de koppeling naar verdeelsysteem van PC-Data.

Topbakkers

Topbakkers

In deze gebruikershandleiding wordt een korte gebruikersinstructie gegeven voor
het werken met de Top Bakkers functionaliteit.

Topbakkers MUM implementatie

Deze documentatie is een uitbreiding op de bestaande handboek t.b.v. de Topbakkers.

Topbakkers bestandsformaat

Compad Bakkerij biedt de mogelijkheid om prijslijst bestanden van Topbakkers in te lezen en factuur bestanden te genereren.

Overig

Afbeeldingen

Het mogelijk om afbeeldingen zoals productfoto’s, werktekeningen en dergelijke vast te leggen.

Haccp – Ongediertebestrijding

Met Compad Bakkerij Enterprise of de optionele module Haccp verschillende Haccp registraties bij.

Kostprijscalculatie

In deze themahandleiding kunt u nalezen hoe u binnen Compad Bakkerij een kostprijscalculatie kunt uitvoeren.

Exporteren Excel

Exporteer uw gegevens zoals verkoop analyse, debiteuren of welke gegevens dan ook naar Excel.