Holdingfactuur

Steeds meer bakkersbedrijven hebben hun bedrijfsactiviteiten ondergebracht in meerdere bedrijfsentiteiten.