In dit document wordt beschreven hoe Compad Bakkerij omgaat met de betalingscondities. Met de betalingscondities legt u de afspraken vast die u met uw afnemer heeft gemaakt met betrekking tot de betaling. Binnen Compad Bakkerij kunt u de betalingsconditie op één centrale plek vastleggen. Vervolgens kunt u per afnemer vastleggen welke van de door u vooraf vastgelegde betalingsregeling van toepassing zijn. In dit document leest u hoe het vastleggen van de betalingscondities en het toekennen van de betalingscondities aan uw afnemer in zijn werk gaat.

Handleiding