Het kom steeds vaker voor dat bakkers hun afnemers willen indelen in groepen of wel categorieën. Compad Bakkerij biedt deze mogelijkheid. Naast het indelen van afnemers in categorieën, kunnen u in Compad Bakkerij zelf nog een onderverdeling maken in de subcategorieën. Binnen Compad Bakkerij is het bijvoorbeeld mogelijk om afnemers in te delen in de categorieën horeca, retail en overige. En de categorie horeca, kunt u weer onderdelen in de restaurants, catering en lunchrooms. 

Handleiding