Het kom steeds vaker voor dat bakkers hun afnemers willen indelen in groepen of wel categorieën. Compad Bakkerij biedt deze mogelijkheid.