Wanneer u uw facturen wilt versturen maar u krijgt een foutmelding dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Belangrijk is om na te gaan of er iets verandert is, bijvoorbeeld een andere internet service provider (of wijzigingen van uw internet service provider). Zijn hierin wijzigingen dan zullen deze wijzigingen ook doorgevoerd moeten worden in Compad Bakkerij. Deze wijzigingen kunt u aanpassen bij Extra – opties – Internetverbinding
Voor de totale handleiding over de instellingen van de SMTP gegevens raadpleeg onze themahandleiding.
Handleiding Compad Bakkerij – electronisch facturering

Een andere mogelijkheid waarom u de facturen niet meer kunt versturen is dat het pad naar waar de pdf bestanden worden opgeslagen, voordat deze worden verstuurd naar de klant, niet meer toegankelijk is (omdat deze map niet meer bestaat). U zult dan weer opnieuw dit pad moeten aanmaken. Dit doet u bij Extra – opties – Internetverbinding Daar ziet u het kopje E-mail adres – pdf bestandslocatie hier geeft u de locatie op waar de pdf-bestanden opgeslagen mogen worden.
In onze themahandleiding over de electronisch factureren wordt op pagina drie dit gedeelte besproken.
Handleiding Compad Bakkerij – electronisch facturering