Koppeling PC Data

Compad Bakkerij biedt u een optionele module, waarmee u kunt een koppeling kunt maken met PC-Data. Deze kan gerealiseerd worden op basis van de orders of op basis van een productielijst.