Compad Bakkerij 2017 Q

In Compad Bakkerij 2017 Q hebben wij een aantal wijzigingen aangebracht, waarbij het vanaf versie 2017 Q mogelijk is om de tweede artikelnaam vanuit Compad Bakkerij door te sturen naar de Vectron kassa. Naast deze wijzing kunt u in deze release note de overige wijzigen lezen.

De wijzigingen die zijn aangebracht zullen als volgt worden weergegeven:

  1.  Nieuwe functionaliteit  en aanpassingen geeft een korte omschrijving van de nieuwe functionaliteit of van reeds bestaande functionaliteit die is aangepast voor een nog hogere productiviteit.
  2. Herstellingen is een opsomming van alle herstellingen.
  3. Installatie bevat eventueel aanvullende aanwijzingen voor de installatie.

Nieuwe functionaliteit en aanpassingen

Tweede artikelnaam

In het venster Artikelgegevens was het al mogelijk om gegevens zoals eventueel afwijkende artikelnaam op de kassa vast te leggen. Ook het vastleggen van een afwijkend artikelnummer (plu nummer op de kassa) en zelfs afwijkende benamingen voor toetsen, 2de naam, etc. behoorde tot de mogelijkheden. Maar vanaf versie 2017 Q is het ook mogelijk om de tweede naam vanuit Compad Bakkerij door te sturen naar de Vectron kassa. De overige gegevens werden altijd al doorgestuurd.
Overigens is het niet noodzakelijk om velden zoals plu en kassa naam altijd in te geven. Indien u deze velden leeg laat dan worden de artikelcode en de artikelnaam gebruikt. Let op dat de meeste kassasystemen uitgaan van een numerieke code (die dus alleen uit cijfers bestaat).

Logboek machine

Met de module Kwaliteit is het mogelijk om van machines een logboek bij te houden. Via Kwaliteit | Inventaris kunt u uw machine park vastleggen. Zaken zoals aanschaf, insprectie, onderhoud en temperatuur meting kunt u vanaf één scherm vastleggen. Bij de temperatuurmeting was het al mogelijk om een basistemepratuur vast te leggen. Nu is het ook mogelijk om de ondergrens en de bovengrens van de temperatuur vast te leggen. Wordt er tijdens de temperatuurregistratie een temperatuur ingegeven die buiten deze range valt dan moet er een toelichting worden ingevoerd.

Verbeteringen

Ondanks dat wij onze software met de beste zorg en grootste passie ontwikkelen, kunnen wij mogelijke oneigenlijkheden in de software nooit geheel uitsluiten. Wanneer in de software een fout wordt ontdekt. Dan zullen wij alles in het werkstellen om deze zo snel mogelijk te herstellen. In versie 2017 O hebben wij de volgende fouten hersteld:
Tijdens de ontwikkeling van deze release zijn geen meldingen bekend van oneigenlijkheden in de software.

 • Recept invoer. In versie 2017 N wordt bij het wijzigen van de recept invoermethode van gewichten naar procenten of anders om ook het recept gecontroleerd en mochten er correct op de invoer moeten plaatsvinden dan krijgt u hiervan een melding. Echter in uitzonderlijke gevallen is vastgesteld dat bij het wijzigen van recept invoer soms niets gebeurd. Ook de gewijzigde invoermethode wordt niet opgeslagen. Dit euvel is herstel in versie 2017 Q.

Installatie aanwijzingen

Tijdens de installatie van Compad Bakkerij 2017 Q dient u rekening te houden met de algemene installatie aanwijzingen zoals u deze kunt vinden in de thema handleiding installatie.
Belangrijke aanwijzingen

 • Voor de installatie alleen uit op een voor u gunstig tijdstip
  • Niet vlak voor de productieplanning of facturering
  • Bij voorkeur tijdens opening tijden van onze helpdesk
 • Lees eerst de algemen installatie aanwijzing
 • Sluit Compad Bakkerij op alle werkstation
 • Maak ALTIJD EERST een backup

Na het installeren van de update kan het voorkomen dat de database van uw administratie moet worden aangepast voor de opslag van gegevens die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functionaliteit (of toekomstige functionaliteit). In deze versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de database:

 • Inventaris

Gezien de geringe omvang van deze tabel verwachten wij een zeer korte conversie tijd.

LET OP: Deze indicatie is afgegeven op basis van een update vanaf de voorlaatste versie naar deze nieuwe versie 2017 Q. Wanneer u gaat update vanaf een langere versie dan 2017 P of naar een hogere versie dan 2017 Q dan dient u ook rekening te houden met de aanwijzingen die u aantreft bij die release notes.