Compad Bakkerij biedt een koppeling met verschillende webshops, waaronder de webshop van Compad Studio. Deze laatste biedt als mogelijkheid om per artikel verschillende attributen vast te leggen zoals de smaak, de aanzet, tekst op taart, foto en het aantal kaarsjes. 

Attributen binnen de webshop worden soms ook voor andere doeleinden gebruikt zoals bijvoorbeeld een artikel brooddag, waarbij de klant voor een bepaalde bedrag een aantal broden krijgt. Hierbij heeft de klant keuze uit verschillende producten. 

Een goede afstemming tussen de webshop en Compad Bakkerij is hierbij van cruciaal belang. Aan de andere kant is een goede inrichting van Compad Bakkerij weer van belang voor de productielijsten en het is daarom het niet altijd mogelijk is om de webshop 100% af te stemmen op de bakkerij software omdat u anders in de productie de onjuiste gegevens krijgt. 

In dit document wordt uitgelegd hoe Compad Bakkerij omgaat met de artikel attributen van de webshop. 

Handleiding