In sommige gevallen is het wenselijk om koppelingen te realiseren met Compad Bakkerij. Het kan zijn dat middels deze koppeling informatie vanuit een ander pakket wordt aangeboden aan Compad Bakkerij, of dat er vanuit Compad Bakkerij informatie wordt aangeboden aan een externe applicatie. In dit document worden een aantal standaard koppelingen beschreven.

Het kan zijn dat de manier waarop de gegevens worden aangeboden (bestandsformaat) intellectueel eigendom is van een derde partij. Middels dit document is het niet de intentie om inbreuk te doen op deze rechten. Het doel van het document is alleen maar om een technische beschrijving te geven, zodat er eenvoudig een koppeling met Compad Bakkerij gerealiseerd kan worden.

Handleiding